10. Juna održan je trening na temu “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća“

10. juna održan je još jedan u nizu uspešnih i veoma posećenih treninga u organizaciji FINNOK edukacije na temu “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća“. Interaktivnost u najvećoj meri, izuzetno prijatna atmosfera i izuzetno dobra radna disciplina su glavne karakteristike održanog treninga. Veći deo treninga je zapravo bio radionica, u[…]