Krajem ove nedelje FINNOK tim je održao dve jednodnevne radionice sa sledećim temama: 

31.05.2018. “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća

01.06.2018. “Ocena isplativosti investicije klijenta iz ugla finansijskih institucija

Obe teme imale su svoju ciljnu grupu, u prvom slučaju to su bili: account menadžeri  i zaposleni u organizacionim delovima zaduženi za oblast poslovanja sa privredom; dok su u drugom slučaju polaznici bili uglavnom zaposleni u sektoru analize i upravljanja kreditnim rizikom.

Osnovni cilj seminara “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća” bio je da učesnicima omogući dublje razumevanje karakteristika tržišta na kojem posluju, kao i upoznavanje sa stepenom rizičnosti bankarskih proizvoda. Kroz razumevanje same finansijske pozicije preduzeća, predavač će ukazati na najoptimalniji način definisanja kriterijuma za dalje pregovore sa klijentima. Pored navedenog, učesnici su imali priliku da razumeju ulogu interne prodaje i kroz radionice će raditi na poboljšanju karakteristika iste, kao i na izradi kvalitetne i sadržajne kreditne aplikacije i prezentaciji iste. 

Osnovne celine koje su prezentovane su sledeće:

  • Razumevanje karakteristika srpskog SME tržišta
  • Razumevanje stepena rizičnosti bankarskih proizvoda
  • Osnovno razumevanje finansija i definisanje kriterijuma za dalje pregovore –unapređenje veštine komunikacije
  • Unapređenje i poboljšanje prodajnih veština sa posebnim akcentom na povećanje efikasnosti interne prodaje – smanjenje TTC i TTY
  • Adekvatna upotreba stečenih znanja pri kreiranju kvalitetne kreditne aplikacije i njenom prezentovanju 

U slučaju druge radionice “Ocena isplativosti investicije klijenta iz ugla finansijskih institucija” cilj je bio da učesnicima omogući dublje razumevanje ocena ispativosti sopstvenih investicija, a naročito iz ugla finansijskih institucija.

Kroz analizu novčanih tokova preduzeća i polazeći od adekvatnog razumevanja same finansijske pozicije preduzeća, sagledavajući parametre zaduženosti, likvidnosti i profitabilnosti pokazaćemo na stav finansijskih institucija prema svakom investicionom zahtevu koji dolazi od strane privrede. Pored navedenog, učesnici su imali priliku da razumeju i nauče načine projektovanja i ocene budućih novčanih tokova, a posebno značaj pojma neto novčanog toka i njegovog uticaja na prinosnu snagu preduzeća, kao i načine utvrđivanja realnog otplatnog kapacitetaNavedeno ima poseban značaj u procesu procene kreditne sposobnosti, kao i procesima upravljanja finansijama u samim preduzećima. 

Iako tematski različiti treninzi, oba su imala svojevrsnu težinu, a svakom je većinski deo vremena posvećen brojnim praktičnim primerima iz realnog poslovanja i sučeljavanju mišljenja polaznika, što je glavna karakteristika FINNOK treninga.

Slike u prilogu Vam mogu preneti samo deo atmosfere na samom treningu, a veoma visoke ocene kroz povratnu informaciju i evaluaciju održanih treninga idu u prilog tome da smo ispunili inicijalna očekivanja polaznika.

Nadamo se da će učesnici kroz valorizaciju svog praktičnog iskustva imati prilike da naučeno znanje i primene, te tako doprinesu kvalitetu i efikasnosti rada u okviru svojih poslovnih sistema.