24-25. Maja 2018. održan je dvodnevni otvoreni trening na temu „Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika”

Puna sala, interativan pristup temi, predavač sa prilično dugim radnim iskustvom iz predmetne oblasti, koje je rado prenosio na učesnike, kao i prisutni koji su aktivno učestvovali u diskusijama doprinoseći tome da dođe do kvalitetne razmene mišljenja i iskustva – bili su recept za izuzetno kvalitetan kredit sa kojeg su polaznici otišli zadovoljni.

Osnovni cilj treninga bio je da omogući učesnicima dublje razumevanje, prenošenje adekvatnih praktičnih iskustava i unapređenje znanja u sledećim oblastima:

  • Specifičnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju lakšeg uočavanja faktora kreditnog rizika i njegove minimizacije
  • Adekvatno strukturiranje proizvoda u zavisnosti od linije proizvodnje
  • Razmatranje kvalitativnih faktora u cilju minimizacije kreditnog rizika
  • Razumevanje finansijskih izveštaja i njihovih nedostataka kod analize kreditne sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava
  • Korišćenje alternativnih i naprednih metoda za utvrđivanje kreditne sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava (kalkulacije, planski bilansi,novčani tokovi…)
  • Veličina gazdinstva i njegova osetljivost na tržišna kretanja
  • Koncept kreditne aplikacije i sagledavanja Risk i Retail ugla kreditne aplikacije
  • Procena rizika i razumevanje finansijskih implikacija procenjenog rizika 

Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposobnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivreda gazdinstva. Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.

Učesnici su imali priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava, da razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, uoče značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Zbog svega navedenog, trening je izazvao veliko interesovanje i u sali se tražila stolica više, a o samoj atmosferi na treningu možete više saznati na slikama u prilogu.