Bojan Žarković

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Erste Bank Srbija. Od 2006. godine je zaposlen u Erste Bank Srbija gde je radio na pozicijama u okviru Direkcije za poslovanje sa mikro preduzećima i preduzetnicima, imao funkciju zamenika direktora Preduzetničkog centra i upravljao njegovim ukupnim poslovanjem. Od 2014. godine zaposlen je u Sektoru upravljanja kreditnim rizicima, gde je radio u Odeljenju za restrukturiranje a zatim i u Direkciji upravljanja kreditnim rizicima pravnih lica, gde trenutno radi na poziciji Šefa odeljenja za EWS & Monitoring. Bojan je aktivno uključen u rešavanje problema u naplati potraživanja klijenta u pre-default-u, kreiranju strategija naplate kao i u monitoring portfolia plasmana pravnim licima. Takođe, ima učešće u radu odbora za kašnjenje, a posebno u domenu naplate potencijalno problematičnih plasmana za klijente koji pokazuju rane znake problema u poslovanju (EWS, predefault klijenti).

Bio je učesnik većeg broja internih i eksternih edukacija na temu prodajnih veština, modeliranja kreditnog zahteva, evaluacije rizika, različitih pristupa problematici restrukturiranja. U poslednje dve godine, pored redovnog rada, angažovan je i kao interni trener u Erste Banci za oblasti povezane sa poslovima restrukturiranja.