Jovana Kapisoda

Jovana Kapisoda diplomirala je Menadžment na Univerzitetu “Braća Karić” 2005. godine, položila je dva nivoa CFA-a i licencirani je portolio menadžer od strane Komisije za Hartije od vrednosti Republike Srbije.

Od 2005. godine radi u finansijskom sektoru, danas ima preko 10 godina menadžerskog iskustva u upravljanju rizicima. Karijeru je počela u Raiffeisen Banci Beograd gde je preuzela menadžersku poziciju u okviru SME Risk-a kao najmlađa osoba postavljena za rukovodioca u tom momentu u Banci gde je izgradila prvi reporting sistem i napisala prvu kreditnu politiku u banci za SME segment. Nakon kratke karijere portfolio menadžera na tražistu HoV, nastavlja u Vojvođanskoj banci (NBG Group) vodeći odeljenje za upravljanje portfoliom stanovništva u čijoj su nadležnosti bili upravljanje portfoliom, sprečavanje prevara, razvoj scoring-a i upravljanje procesima, politikama i procedurama.  Od 2011. godine radila je u Hypo Alpe Adria Beograd(Addiko) gde je u ulozi Direkotora sektora formirala retail risk, postavila kompletnu internu regulativu banke za stanovništvo, agro i SME segment, izgradila tim. Aktivno učestvovala u uspešnoj reprivatizaciji Hypo Banke.