Milorad Jocković

Milorad Jocković je diplomirani inženjer poljoprivrede. Poseduje višegodišnje iskustvo rada na menadžment pozicijama u kompanijama koje su se bavile poljoprivrednom proizvodnjom, preradom a od septembra 2003. godine je na savetodavnoj funkciji u okviru ‘Poljoprivredne stručne savetodavne službe’ u Šapcu. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih EU projekata u vezi sa uvođenjem novih tehnologija, kontrolnih funkcija u različitim kompanijama u Srbiji. Takođe je član velikog broja organizacija i udruženja kao i komisija vezano za poljoprivredu. Od 2007. do 2012. stekao je veliki broj međunarodnih sertifikata usko vezanih za stručnu oblast edukacije u poljoprivredi, nakon čega je dugi niz godina držao veliki broj treninga što samostalno, što u saradnji sa ministarstvom ili različitim organizacijama EU.