Miloš Lazarević

Miloš Lazarević, doktor medicine, diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je trenutno doktorant u oblasti Neuronauka. Kliničko i psihoterapeutsko iskustvo stekao je kroz rad na Klinici za psihijatriju „Dr Laza Lazarević“; Klinci za psihijatriju KCS-a, i Bolnici za psihijatriju KBC-a „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, i Psihijatrijsku ordinaciju Epistema. Od 2012. god samostalno i koterapeutski vodi psihoterapijske gurpe na odeljenju, u dnevnoj bolnici i abmulantno. Od 2013. godine radi kao savetnik Racionalno emotivne & kognitivno bihejvioralne terapije Instituta Albert Elis iz Njujorka. Kroz rad je stekao iskustvo u oblastima timskog rada,  upravljanja vremenom, upravljanja stresom, veština asertivne komunikacije. Bio je angažovan kao saradnik pri radionicama Laboratorije za razvoj kapaciteta i potencijala pri Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Učestvovao je i prezentovao svoj rad na više nacionalnih i inostranih kongresa. Takođe, učestvuje u pripremi i realizaciji in-house i otvorenih obuka:

  • Upravljanje stresom
  • Upravljanje vremenom