Ratko Hajder

Ratko Hajder ima preko 15 godina radnog iskustva, od čega 12 godina u bankarstvu.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta i nekoliko godina provedenih u realnom sektoru, karijeru u bankarstvu je započeo u Raiffeisen banci a.d. Beograd, gde je bio zadužen za poslovanje sa mikro preduzećima i preduzetnicima, od samog početka razvoja tog segmenta poslovanja, kao rukovodilac Odeljenja za prodaju mikro klijentima (Head of Micro Sales Department).

Poslednjih 6 godina je zaposlen u VTB Banci a.d. Beograd na mestu rukovodioca Odeljenja za mala i srednja preduzeća (Head of SME Department).

S obzirom na ekspertizu u domenu prodaje bankarskih proizvoda pravnim licima, učestvovao je u nekoliko projekata i održao veliki broj internih trening programa na temu unapređenja efikasnosti prodaje i prodajnih veština u radu sa ovim segmentom klijenata.