Sanja Sarhan


Sanja Sarhan poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Komercijalnoj banci a.d. Beograd i UniCredit bank Srbija a.d. Od 2012. godine zaposlena je u Komercijalnoj banci a.d. Beograd i ima poziciju direktora Odeljenja monitoringa i prevencije rizičnih plasmana pravnih lica. Pet godina je provela u organizacionom delu procene kreditnog rizika na poziciji senior risk menadžera uz aktivno učešće u radu kreditnog odbora. Sanja je diplomirala na Fakultetu za menadžment, univerziteta „Braća Karić“. Održala je više in-house obuka u svojoj organizaciji i učestvovala je na više međunarodnih i domaćih treninga i seminara u oblasti upravljanja kreditnim rizikom, prevencije rizičnih plasmana, restrukturiranja i dr.