Tijana Pavlović

Tijana Pavlović poseduje master diplomu iz oblasti upravljanja ljudskim resursima koju je stekla na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na kome je završila i osnovne studije.

Konsultant je iz oblasti upravljanja ljudskim resursima sa više od 15 godina kombinovanog radnog iskustva na poslovima menadžmenta ljudskih resursa i na savetodavnim poslovima u različitim organizacijama, javnim preduzećima, jedinicama lokalnih samouprava i  kompanijama u zemlji i inostranstvu. Odlično poznaje moderne prakse iz ove oblasti kao i njihovu optimizaciju i primenu na različita lokalna tržišta, raznovrsne organizacione sisteme uz bogato iskustvo u pregovorima sa raznovrsnim interesnim grupama i posedovanje dobrih veština procene, planiranja i sposobnosti pripreme kvalitetnih izveštaja.

Pre nego što je imala priliku da radi u inostranstvu (Mjanmar) Tijana je bila HR Menadžer u kompanijama Continental (Kolubara Univerzal fabrika u Velikim Crljenima), a pre toga u Deloitte.

Tokom rada u Deloitte bila je ekspertski uključena u brojne projekte koji su podrazumevali reinženjering, razvoj i HR reviziju različitih sistema. Njena ekspertiza, pre svega su oblasti HR transformacije, HR reinženjeringa, procena ljudskog kapitala i kapaciteta, upravljanje radnim učinkom, upravljanje sistemima nagrađivanja i motivacije. Ključne oblasti dosadašnjeg angažovanja podrazumevale su razvoj i implementaciju HR strategije, strategiju regrutacije, razvoj i zadržavanje talentovanih zaposlenih, upravljanje HR projektima, poboljšanje efikasnosti HR procesa i upravljanje promenama.

Pre rada u Deloitte Tijana je bila angažovana na projektima IMG istoj organizaciji za koju je kasnije u Mjanmaru vodila kompletnu projektnu administraciju.

Ona je HR revizor, konsultant sa iskustvom u pripremi GAP analiza, prezentaciji predloga i alata za poboljšanje procesne efikasnosti. Korisnik je HR aplikacija, trener sa velikim brojem realizovanih obuka, ekspert za oblast administracije i pravne poslove koji se tiču upravljanja ljudskim resursima.