Vuk Glišić

Vuk Glišić je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9. Profesionalno iskustvo stekao je radeći u UniCredit Banci, gde je posle šest godina provedenih u Sektoru za rad sa privredom („Corporate and Investment Banking Division“) prešao u Sektor procene kreditnog rizika („CRO Risk Management Divison“) u kom je na poziciji Stručnog saradnika za kreditna odobrenja srednjim privrednim društvima i opštinama („Mid Market Risk Manager“) proveo pune tri godine. U UniCredit Banci bio je deo Grupnog programa razvoja talenata („Talent Management Review“), u okviru koga je učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga. Kao interni trener bio je zadužen za edukaciju zaposlenih u domenu izrade kreditne aplikacije. U decembru 2016. godine prelazi u Komercijalnu Banku, na poziciju Specijaliste u Sektoru analize kreditnog rizika.

Tokom profesionalne karijere, bio je angažovan na većem broju projekata koji su za cilj imali unapređenje poslovanja i procesa banke, posebno u domenu kreditnog procesa, saradnje sa klijentima i procene kreditnog rizika. Kao predstavnik banke učestvovao u pregovorima i saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama (EBRD, KfW, MIDF itd.) u vezi sa korišćenjem njihovih kreditnih linija. Poseduje značajno iskustvo u domenu finansiranja projekata obnovljivih izvora energije.