VUK VALJAREVIĆ

Ima zvanje diplomiranog menadžera za bankarstvo i finansije. Poseduje preko 15 godina radnog iskustvo na pozicijama finansijskog direktora u domaćim i multinacionalnim kompanijama (od 2004-2007 u kompanije Doncafe, 2007-2009 i 2012-2015 Danube Foods doo i 2009-2012 pozicija CFO u kompaniji Knjaz Miloš).

Njegove glavne oblasti ekspertize su finansijsko upravljanje, analiza i izveštavanje, prevashodno izrada konsolidovanih izveštaja, procena vrednosti kompanija, priprema i sprovođenje due diligence analize radi reorganizacije vlasničke strukture kompanija i eventualne prodaje udela. Uvođenje novih informacionih sistema, praćenje, planiranje i implementacija su takođe deo njegove višegodišnje ekspertize, kao i osmišljavanje metoda izveštavanja i kontrole u složenim kompanijskim strukturama, kako za interne tako i za eksterne potrebe. Dnevno angažovanje na rešavanju strateških pitanja uz operativno sprovođenje i kontrolu predloženih rešenja pratili su njegovu uspešnu karijeru, a u vreme finansijske krize na tržištu akcenat je svakako bio na planiranju i sprovođenju metoda ušteda troškova, radi povećanja efikasnosti poslovnih sistema u kojima je bio angažovan.

U firmi Doncafe radio je u okviru projekata implementacije ERP-a i sistema izveštaja i kontrole za potrebe vlasnika preduzeća, kao i u okviru firme pekara AS učestvujući u reorganizaciji postojećeg poslovnog sistema.

Za Salford je pripremao i sprovodio kompletnu reorganizaciju sistema “Knjaz Miloš”, radio na spajanju kompanija u okviru sistema, procenu vrednosti kompanije i upravljanje kompletnim procesom pripreme i prodaje kompanije.