Realizovan projekat

 Realizovan projekat „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“ – u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, Valor akademije i regionalnih privrednih komora – konsultanti na projektu Snežana Doder (ekspert korporativnih finansija) i Una Sikimić (bankarski ekspert). Edukativne materijale sa projekta – Priručnik „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa[…]