Realizovan projekat

red-bulet Realizovan projekat „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“ – u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, Valor akademije i regionalnih privrednih komora – konsultanti na projektu Snežana Doder (ekspert korporativnih finansija) i Una Sikimić (bankarski ekspert).

Edukativne materijale sa projekta – Priručnik „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“ i Video trening „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća”možete pogledati na sledećim sajtovima:

red-bulet Policy Café Serbia, portal koji je postavio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja / http://policycafe.rs/financial-research.php#access-to-finance

red-bulet USAID Projekat za bolje uslove poslovanja / Video: Dobar računovođa znači povoljnije finansiranje / Obuka o ulozi dobrog računovođe za bolji pristup izvorima finansiranja / http://www.bep.rs/

red-bulet Sajt Poslovanje.rs /    http://www.poslovanje.rs/upload/documents/AccessToFinance/EducationalContents/Kreditiranje/Prirucnik_Dobar_ra_unovo_a_zna_i_povoljnije_uslove_finansiranja_MSP_NOVO.pdf