Ocena kreditnog boniteta

01. decembra 2017. održan je jednodnevni otvoreni trening na temu „Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave”

Učesnici iz više banaka, prilično su aktivno učestvovali u diskusiji na temu „Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave“ i imali veliki broj pitanja na koja je predavač Željko Kišić rado odgovarao i održavao diskusiju živom, a učesnicima učinio trening izuzetno zanimljivim. Obzirom na specifičnost teme, pristup kao i izbor samih primera koji su pratili[…]