01. decembra 2017. održan je jednodnevni otvoreni trening na temu „Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave”

Učesnici iz više banaka, prilično su aktivno učestvovali u diskusiji na temu „Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave“ i imali veliki broj pitanja na koja je predavač Željko Kišić rado odgovarao i održavao diskusiju živom, a učesnicima učinio trening izuzetno zanimljivim.

Obzirom na specifičnost teme, pristup kao i izbor samih primera koji su pratili predavanje, učesnicima su prikazani različiti ekstremni slučajevi iz prakse i s’ tim u vezi, način ocene boniteta sa kojim se banke susreću pri analizi.

Pogled na samu temu je bio širi, obuhvatio je i organizacione modele, način rada i poslovanje lokalnih samouprava, pa tako i način odlučivanja banaka koji bi trebalo to da prati kako bi minimizirao rizike, a maksimizirao benefite u poslovanju.

Sigurni smo da će se ova tema, barem jednom ponoviti u narednoj godini, obzirom da su nam se nakon održanog treninga naknadno javljale banke sa ogromnim interesovanjem za ovu temu.

Na fotografijama ispod pogledajte deo radne atmosfere: