Andrija Vuković

Andrija Vuković je bankarsko iskustvo stekao na poslovima u Raiffeisen banci a.d. Beograd, Eurobank a.d. Beograd i Komercijalnoj banci a.d. Beograd gde ima poziciju zamenika direktora Sektora za prevenciju i upravljanje rizičnim plasmanima. Andrija je nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smer računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja, upisao i studije Executive MBA Finance na Sheffield University.

Glavna ekspertiza predavača, pored planiranja, budžetiranja i kontrole na nivou portfolija korporativnih klijenta i u domenu akvizicije i kontrole strukturiranja pojedinačnih transakcija velikim korporativnim klijentima su i procesi restrukturiranja, LBO’s, M&A’s, SPV Project finance i dr. Andrija je aktivno učestvovao u najkompleksnijim i najvećim procesima operativnog i finansijskog restrukturiranja u zemlji, koja su podrazumevala sindikate poverioca, gde je imao ulogu pregovarača ispred grupe finansijskih poverioca, za različite delatnosti velikih korporativnih klijenata. Odličan je poznavaoc regulative u domenu restrukturiranja, kao i samih metoda i principa finansijskog i operativnog restrukturiranja.

 

Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim razvojnim programima i treninzima, u oblasti svoje ekspertize.