•  FINOK tim konsultanata koji poseduju relevantno iskustvo, sticano u domaćim i internacionalnim kompanijama, omogućava implementaciju različitih tipova projekata, koji podrazumevaju ekspertska znanja u domenu finansija i računovodstva, poreskog savetovanja, pravne regulative, organizacizacije poslovnih procesa, različitih bankarskih oblasti i dr.

 Realizovani projekti na kojima su bili angažovani eksperti Finnok edukacije i konsaltinga doo:

  •  „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“ – u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, Valor akademije i regionalnih privrednih komora – konsultanti na projektu Snežana Doder (ekspert korporativnih finansija) i Una Sikimić (bankarski ekspert).