EDUKACIJA

Ulaganje u kontinuiranu edukaciju zaposlenih je značajna pretpostavka rasta i razvoja kompanije, a pažljivo dugoročno planiranje i selekcija kvalitetnih programa za edukaciju su od posebne važnosti.

Sistematičan pristup planiranoj edukaciji, kroz pojedinačno razvijene trening programe, omogućava maksimalnu valorizaciju stečenih znanja i veština kroz svakodnevni rad.

Naša misija je unapređenje nivoa primenjivih znanja svakog učesnika obuke, kroz pažljivo dizajnirane treninge, prilagođene specifičnim zahtevima svake pojedične organizacije.

TRENINZI

strafta-zelena

FINOK  treninzi su prilagođeni specifičnim potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, što doprinosi maksimiziranju benefita, kroz ciljano sticanje i unapređenje potrebnih znanja i veština.

Treninzi su koncipirani da pruže maksimalnu praktičnu primenjivost, kroz brojne primere iz prakse i interaktivnu komunikaciju predavača sa svim učesnicima i simulaciju realnih poslovnih situacija i problema, uz sveobuhvatan pristup njihovom rešavanju.

OBLAST EDUKACIJE

strafta-zelena

Osnovno usmerenje nam je edukacija u finansijskom sektoru, kao i u specifičnim oblastima korporativnog poslovanja – strategijski, finansijski, prodajni, marketing i organizacioni aspekti, transfer intelektualnog kapitala i dr.

FINOK pruža usluge profesionalne edukacije u sledećim oblastima:

Bankarstvo

 •  Kreiranje i prezentovanje kreditnih predloga po tipovima klijenata
 •  Kreditna analiza za corporate – osnovni i napredni nivo
 • Kreditna analiza za mikro privredna društva i preduzetnike – osnovni i napredni nivo
 • Kreditna analiza za retail – (fizička lica)
 •  Kreditna analiza za poljoprivrednike – osnovni i napredni nivo
 • Corporate i risk pristup u kreditnoj analizi – sa simulacijom kreditnog odbora
 • Projekcije poslovanja, sa posebnim akcentom na projekciju tokova gotovine
 • Ocena investicionih projekata
 • Restrukturiranja i UPPR-ovi
 • Upravljanje Work Out portfolijom
 • Organizacija i principi rada Work Out odeljenja, kao zasebne organizacione jedinice
 • Prodajni treninzi za front office (account menadžeri)
 • Upravljanje mrežom filijala/ekspozitura banke
 •  Unapređenje efikasnosti mreže banke
 •  Interna revizija u bankarstvu
 • Banka iz ugla klijenta, klijent iz ugla banke
 • Usklađenost poslovnog i finansijskog modela poslovanja
 • Finanace for non finance
 • Rana naplata plasmana fizičkih lica
 • Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća
 • IRACIONALNE POSLOVNE ODLUKE – primena principa bihevioralne ekonomije u poslovnom okruženju

 Mikrokreditne fondacije i društva

 •  Kreditna analiza za fizička lica
 • Kreditna analiza za poljoprivrednike 
 • Kreditna analiza za preduzetnike
 •  Kreditna analiza za mikro privredna društva

 Lizing društva

 • Kreditna analiza
 •  Unapređenje prodaje

 Privredna društva

 •  Upravljanje finansijama
 •  Risk i controlling
 •  Izveštavanje
 •  Uloga dobrog računovođe u poboljšanju pristupa izvorima finansiranja
 •  Unapređenje organizacije i upravljanja privrednim društvima (dualni pristup sa aspekta prodaje, naplate, marketinga, finansija i dr.)
 •  Organizacija i upravljanje procesom restrukturiranja privrednog društva
 •  Poresko zakonodavstvo
 •  Unapređenje nabavke i prodaje – upravljanje portfoliom dobavljača i kupaca
 •  Razvoj i upravljanje prodajnom mrežom
 •  Transfer intelektualnog kapitala i dr.