Biznis & Finansije – intervju

Za časopis „Biznis & Finansije“ Snežana Doder i Ana Jolović su u Aprilu 2015, dale intervju pod nazivom „Uloga dobrog računovođe: Ni prerano, ni prekasno“.

Povod za intervju bio je realizovan projekat USAID BEP-a „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“ na kojem su saradnici Finnok edukacije i konsaltinga (Snežana Doder i Una Sikimić) radile kao eksterni eksperti.

Za više informacija i tekst pogledajte on-line verziju časopisa „Biznis & Finansije“.