Dana 13.06. održan je praktičan trening sa radionicom na temu “Analiza netransparentnog poslovanja kao dodatni alat za procenu rizika”

Formirane su radne grupe koje su na praktičnim primerima testirale prethodno usvojeno znanje i uz pomoć alata u excelu na računarima analizirali bilanse konkretnih preduzeća, uzimajući u obzir različite delatnosti poslovanja i njihove specifičnosti.

Interaktivnost i praktični primeri su ono što su učesnici izdvojili kao poseban benefit ovog tipa treninga.

Radnu atmosferu sa održanog treninga možete videti ovde.

Invalid Displayed Gallery