Dejan Trifunović 

Poseduje dugogodišnje iskustvo stečeno u bankarskom sektoru i internacionalnom investicionom okruženju. Bankarsko iskustvo je stekao u ProCredit banci a.d. i novoj greenfield banci – Mirabank a.d. gde je zaposlen od 2015. godine, na poziciji direktora Odeljenja analize kreditnih rizika.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trogodišnje iskustvo u međunarodnoj investicionoj firmi u vreme privatizacije u Srbiji bilo je prekretnica ka finansijsko-ekonomskoj oblasti rada. Inženjerski analitični pristup pri rešavanju postavljenih zadataka i logičko sagledavanje izazova, najbolji su rezultat dali u oblasti kreditnih rizika. Višegodišnje angažovanje u reviziji kreditnih analiza, kao i mnogobrojni kreditni odbori u ProCredit banci, kako u ulozi izlagača kreditnih predloga, tako i ulozi donosioca odluka na autorizacionom nivou Izvršnog Odbora potvrda su kvaliteta rada i stečenog poverenja.

Praktično znanje stečeno kroz veliki broj procesuiranih kreditnih aplikacija korporativnih klijenata prezentovano na interesantan način i otvorena interakcija sa učesnicima  najbolja su preporuka za Dejanove treninge i konsultantske usluge.

Učestvovao je na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim razvojnim programima, treninzima i konferencijama, u domenu svoje ekspertize.