Marko Perućica

Marko Perućica ima preko 15 godina radnog iskustva u finansijskim institucijama i privrednim društvima. Zaposlen je u Mirabank ad Beograd, na poziciji direktora Sektora poslova sa privredom. Radio je u ProCredit banci na poslovima direktora Odeljenja za poslove sa privredom, zatim Privrednoj Banci Beograd na poslovima Izvršnog direktora za poslove sa privredom.

Marko ima iskustvo u realnom sektoru, na poslovima izvršnog direktora u nekoliko preduzeća sa fokusom na finansije, prodaju i odnose sa bankama. Posebna specijalnost mu je poljoprivredno – prehrambeni i farmaceutski sektor privrede. Takođe, iskustvo je stekao i u sektoru osiguranja, gde je aktivno učestvovao u širenju mreže velikih korporativnih klijenata AXA osiguranja kao globalnog lidera u osiguranju. Kontinuirano učestvuje na projektima unapređenja funkcija u finansijskim institucijama u saradnji sa najvećim svetskim konsultantskim kompanijama.

Stekao je zvanje Bachelor of Business Administration na poslovnoj školi IFAM u Parizu i Executive Master of Business Administration na Cotrugli regionalnoj poslovnoj školi u Beogradu.