Mirjana Mijailović

Mirjana Mijailović je magistar poljoprivrednih nauka koja je svojim višegodišnjim angažmanom na EU projektima stekla značajno iskustvo o funkcionisanju finansiranja oblasti poljoprivrede iz fondova Evropske Unije. Osim aktivnog učešća na projektima, njen angažman u bankarskom sektoru od jedne decenije, kako u oblasti malih i srednjih preduzeća, tako i oblasti poljoprivede daje dobru osnovu za sagledavanje potreba i mogućnosti finansiranja projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.