Nemanja Krstić

Nemanja Krstić je diplomirao na master studijama Fakulteta Organizacionih Nauka u Beogradu 2010. godine. Poseduje više od 8 godina bankarskog iskustva stečenog u nekoliko banaka u Srbiji (Raiffeisen banka, Alpha Banka, Eurobank), kao i međunardnu licencu Certified Internal Auditor (CIA) i Certified Risk Management in Audit (CRMA). Od 2014 godine zaposlen je u Telenor banci gde je karijeru započeo na poziciji Rukovodioca Službe Interne revizije, a od 2016 godine preuzeo je ulogu Rukovodioca Službe Upravljanja Rizicima. Zadužen je za celokupan proces upravljanja kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima, definisanjem kreditnih politika, procesuiranjem i odobravanjem kreditnih zahteva, naplatom spornih potraživanja, kao i upravljanjem rizicima Informacija i informacionih sistema.

Bio je učesnik većeg broja eksternih edukacija na temu uloge interne revizije u bankama. Gostovao je kao predavač na regionalnoj konverenciji „The IIA“ (Global Institute of Internal Auditors) konferenciji održanoj 2016 godine u Budimpešti.