Ratibor Barić

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta prva radna iskustva  ( 8 godina) stekao je u fabrici konditorskih proizvoda: od Sektora prodaje, Sektora nabavke pa do obavljanja funkcije Direktora Marketinga.  Svoje bankarsko iskustvo od preko 14 godina stekao u Banca Intesa a.d. Beograd, VTB Banka a.d. Beograd na pozicijama od  Šefa dinarskog i deviznog poslovanja, Direktora za poslovanje sa privredom, Direktora Sektora za faktoring, Regionalnog direktora za poslovanje sa privrednom.

Tokom svoje karijere bavio se tržištem i u stalnom direktnom kontaktu sa klijentima iz svih poslovnih struktura i različitih delatnosti. Osnovni ciljevi uvek su bili na unapredjenju prodaje kako u prvom delu karijere u konditorskoj industriji tako i u bankaskom sektoru.

Kao Direktor sektora za faktoring održao veliki broj internih i eksternih trening programa na temu faktoringa a posebno bi se osvrnuli na radionice sa klijentima u preko 30 gradova u zemlji. Takodje aktivno je bio uključen u radionice za razvoj faktoringa i pohadjao niz seminara na ovu temu.