SNEŽANA DODER

Ima zvanje diplomiranog menadžera za bankarstvo i finansije. Poseduje desetogodišnje radno iskustvo na pozicijama finansijskog direktora u multinacionalnim kompanijama (od 2011. godine bila je zaposlena u OMV d.o.o. Srbija, na poziciji finansijskog direktora).

Njene glavne oblasti ekspertize su finansijsko upravljanje, analiza i izveštavanje u privrednim društvima, planiranje i upravljanje likvidnošću, razvoj i implementacija metodologija i dr. Desetogodišnje akademsko radno iskustvo stekla je kao asistent na predmetima Bankarstvo i Međunarodne poslovne finansije, za redovne studente, english division i zaposlene studente na Fakultetu za menadžment Alfa univerziteta i povremeno kao gostujući predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Samostalno je bila angažovana na različitim projektima, u domenu unapređenja rada u finansijama i implementacijama različitih softverskih i idejnih rešenja u vezi sa metodima finansijskog izveštavanja i praćenja rada kompanija u kojima je radila. Samostalno je izrađivala završne račune i poreske bilanse, sa svim pripadajućim izveštajima. Održala je mnogobrojne treninge iz oblasti finansija i računovodstva, a kao konsultant-ekspert za korporativne finansije, učestvovala je u realizaciji projekta USAID Projekta za bolje uslove poslovanja pod nazivom „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“ Uzela je učešće u domaćim i međunarodnim obukama i skupovima u domenu kreiranja poslovne strategije i finansijskog planiranja i analize, razvoja finansijskih tržišta, poreskog savetovanja i drugo.