10. Juna održan je trening na temu “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća“

10. juna održan je još jedan u nizu uspešnih i veoma posećenih treninga u organizaciji FINNOK edukacije na temu “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća“.

Interaktivnost u najvećoj meri, izuzetno prijatna atmosfera i izuzetno dobra radna disciplina su glavne karakteristike održanog treninga.

Veći deo treninga je zapravo bio radionica, u kojoj su učesnici razmenjivali svoja praktična iskustva i obogaćivali svoja znanja iskustvima i znanjem koje poseduje predavač..

Benefiti za učesnike na ovom treningu su: edukacija o osnovnim elementima i fazama procesa prodaje, sagledavanje najčešćih grešaka prodavaca bankarskih proizvoda i saveta o tome kako ih izbeći, učesnici su biti u prilici da proces prodaje sagledaju kroz sve njegove faze i upoznaju se sa specifičnostima i najbitnijim elementima svake od njih, uz praktične primere i zadatke.

Posebna pažnja je bila posvećena unapređenju prodajnih veština u direktnom kontaktu sa klijentima na sastanku kao najbitnijoj fazi svakog procesa prodaje.

Kako slike govore više od reči, u sve pomenuto se možete i sami uveriti na fotografijama koje slede.