10. Juna održan je trening na temu “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća“

10. juna održan je još jedan u nizu uspešnih i veoma posećenih treninga u organizaciji FINNOK edukacije na temu “Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća“. Interaktivnost u najvećoj meri, izuzetno prijatna atmosfera i izuzetno dobra radna disciplina su glavne karakteristike održanog treninga. Veći deo treninga je zapravo bio radionica, u[…]

18/19. maja održan je trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti”

  Zbog velikog interesovanja u prethodnom terminu treninga, održanog u Aprilu, kao i politike naše kuće da pravimo grupe do max 15 polaznika (zbog kvaliteta same obuke i mogućnosti praktičnog interaktivnog rada u grupama, na primerima iz prakse), odlučili smo da ponovimo isti trening, za manje od mesec dana. 18/19. maja održan je trening na[…]

Prethodne nedelje održana su dva vezana dvodnevna treninga u organizaciji FINNOK edukacije

Prethodne nedelje održana su dva vezana dvodnevna treninga u organizaciji FINNOK edukacije, na sledeće teme: Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti 18-19.04.2017. Business vs Risk 20-21.04.2017. Prevashodno praktično iskustvo kao i visok stepen stručnosti samog predavača, omogućili su svim učesnicima da prodube svoje poznavanje materije, usvoje nova znanja i[…]

Održan trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA“

16-17.03.2017. održan je trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika Trening iz oblasti Agrobiznisa, je uvek aktuelan i tražen, imajući u vidu sa jedne strane naše tržište, a sa druge deficit treninga u datoj oblasti[…]

U organizaciji FINNOK edukacije održana je radionica 24-25.11.2016. godine, na temu „Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti“

Mala grupa odabranih učesnika vredno je radila na praktičnim primerima kompanija iz različitih delatnosti, razmenjujući svoja dosadašnja praktična iskustva dala je veliki doprinos treningu. Sa druge strane predavač je iznosio svoja iskustva iz prakse, parametre uspešnosti komapnija iz raznih branši poslovanja i na bazi njih su donosili zaključke. Obzirom da je grupa bila manja, moglo[…]

Neumorni Finnok tim je i ovog vikenda popunio salu u Banja Luci do poslednjeg mesta

Proteklog vikenda održan je još jedan u nizu uspešnih i veoma posećenih treninga u organizaciji FINNOK edukacije. Doslovno se tražila stolica više, a veći deo treninga je zapravo bio radionica, u kojoj su učesnici razmenjivali svoja praktična iskustva i obogaćivali svoja znanja iskustvima i znanjem koje poseduje predavač. Interaktivnost u najvećoj meri, izuzetno prijatna atmosfera[…]