Prethodne nedelje održana su dva vezana dvodnevna treninga u organizaciji FINNOK edukacije

Prethodne nedelje održana su dva vezana dvodnevna treninga u organizaciji FINNOK edukacije, na sledeće teme:

  • Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti 18-19.04.2017.
  • Business vs Risk 20-21.04.2017.

Prevashodno praktično iskustvo kao i visok stepen stručnosti samog predavača, omogućili su svim učesnicima da prodube svoje poznavanje materije, usvoje nova znanja i razmene praktična iskustva sa drugim polaznicima.

Osnovni cilj seminara je da omogući učesnicima bolje razumevanje kompleksnog i sveobuhvatnog procesa procene kreditnog rizika, zasnovanog na oceni kvalitativnih i kvantitativnih parametara, kroz brojne, pažljivo selektovane, primere preduzeća koja posluju u različitim industrijskim granama. Biće apostrofiran značaj poznavanja industrijskih benchmark-ova, a u cilju adekvatne procene kreditne sposobnosti.

Kroz praktične primere, koji su u okviru prvog treninga obrađivani, stekli su se uslovi za razumevanja parametara industrija kao karakteristika poslovanja i finansijskog stanja preduzeća koja obavljaju različite delatnosti. Osnovna ideja je bila da predavač, kroz brojne praktične primere koji se odnose na preduzeća iz različitih delatnosti, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu.

Što se tiče drugog treninga na njemu je omogućeno učesnicima dublje razumevanje business i risk aspekta u procesu kreditne analize i odlučivanja i pružena im je prilika da praktično unaprede svoja postojeća znanja, na osnovu brojnih praktičnih primera iz obe (business i risk) sfere poslovanja, koje poseduje naš cenjeni predavač. Praktični deo treninga je izuzetno “popularan” među učesnicima jer on predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova, gde se sučeljavaju stavovi obe strane i iznose mišljenja i činjenice u prilog odbrane istih.

Radnu atmosferu koja je vladala na oba treninga možete pogledati i na fotografijama u nastavku.