Održan trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA“

16-17.03.2017. održan je trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika

Trening iz oblasti Agrobiznisa, je uvek aktuelan i tražen, imajući u vidu sa jedne strane naše tržište, a sa druge deficit treninga u datoj oblasti sa akcentom na praktičnoj analizi. Stručnost predavača i dugogodišnje praktično iskustvo i veliko interesovanje samih učesnika su doprineli visokom stepenu interaktivnosti na samom treningu. U prilogu možete videti slike.