18/19. maja održan je trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti”

 

Zbog velikog interesovanja u prethodnom terminu treninga, održanog u Aprilu, kao i politike naše kuće da pravimo grupe do max 15 polaznika (zbog kvaliteta same obuke i mogućnosti praktičnog interaktivnog rada u grupama, na primerima iz prakse), odlučili smo da ponovimo isti trening, za manje od mesec dana.

18/19. maja održan je trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti”. Prevashodno praktično iskustvo kao i visok stepen stručnosti samog predavača, omogućili su svim učesnicima da prodube svoje poznavanje materije, usvoje nova znanja i razmene praktična iskustva sa drugim polaznicima.

Osnovni cilj seminara je da omogući učesnicima bolje razumevanje kompleksnog i sveobuhvatnog procesa procene kreditnog rizika, zasnovanog na oceni kvalitativnih i kvantitativnih parametara, kroz brojne, pažljivo selektovane, primere preduzeća koja posluju u različitim industrijskim granama. Biće apostrofiran značaj poznavanja industrijskih benchmark-ova, a u cilju adekvatne procene kreditne sposobnosti.

Kroz praktične primere, koji su u okviru treninga obrađivani, stekli su se uslovi za razumevanja parametara industrija kao karakteristika poslovanja i finansijskog stanja preduzeća koja obavljaju različite delatnosti. Osnovna ideja je bila da predavač, kroz brojne praktične primere koji se odnose na preduzeća iz različitih delatnosti, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu. Kako je sve izgledalo, možete pogledati na fotografijama u nastavku.