15. Aprila održan je jednodnevni otvoreni trening na temu „Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave” u organizaciji tima Finnok edukacije

15. Aprila održan je jednodnevni otvoreni trening na temu  Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave” u organizaciji tima Finnok edukacije.

Učesnici iz više banaka kao i nekolicina prisutnih iz privrede, prilično su aktivno učestvovali u diskusiji i imali veliki broj pitanja, na koja je predavač Željko Kišić rado odgovarao i održavao diskusiju živom, a učesnicima učinio trening prilično zanimljivim.

Obzirom na specifičnost teme i pristup kao i izbor samih primera koji su pratili predavanje, učesnicima su mogli prikazati različite ekstremne slučajeve iz prakse i s tim u vezi način ocene boniteta sa kojim se pri analizi banke susreću.

Pogled na samu temu je bio širi, obuhvatio je i organizacione modele, način rada i poslovanje lokalnih samouprava, pa tako i način odlučivanja banaka koji bi trebalo to da prati kako bi minimizirao rizike, a maksimizirao benefite u poslovanju.

Sigurni smo da će se ova tema u drugom delu godine, barem jednom ponoviti, obzirom da su nam se nakon održanog treninga naknadno javljale banke sa interesovanjem za ovu temu.