Jedan od najtraženijih treninga Finnok-a “Bussiness vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika” ponovo je organizovan u terminu 12-13.05.2016.

Jedan od najtraženijih treninga Finnok-a Bussiness vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika  ponovo je organizovan u terminu 12-13.05.2016. u B Hotels.

Tema je veoma zanimljiva upravo iz razloga što su često polaznici ovog seminara kako predstavnici rizika tako i predstavnici business-a (prodaje) u bankama, obzirom da trening ima veoma specifičan pogled na obe sfere poslovanja, uzimajući u obzir operativne karakteristike u samom poslu.

Aktuelnost ove teme dobija posebno na značaju, imajući u vidu višegodišnje praktično iskustvo predavača koje dolazi iz rada u oba ova organizaciona dela banke, tako da može razumeti i preneti učesnicima upravo specifičnosti i zahteve iz prakse i nesebično podeliti svoje znanje sa prisutnima.

Još jedna specifičnost ovog treninga je podela učesnika na radne grupe i zajednički rad na različitim slučajevima iz prakse i rešavanje svakodnevnih zadataka sa kojima se polaznici i sami susreću u svojoj praksi, time dobijaju mogućnost da međusobno podele svoja iskustva, obogate znanje ali i zaključe na koji način učesnici iz suprotnih organizacionih delova razmišljaju i donose odluke.

Učesnici su, kao i uvek u ovakvoj formi treninga, bili veoma interaktivni i vredno su radili sa predavačem, što se može videti na slikama u prilogu.