12. i 13. Oktobra realizovan je otvoreni trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti”

12. i 13. Oktobra realizovan je otvoreni trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo. Veoma aktuelna i složena tema propraćena mnogobrojnim primerima iz prakse, različitih delatnosti, dodatno su doprineli tome da učesnici bolje razumeju sveobuhvatan koncept kreditnog rizika kako na individualnom, tako i[…]