12. i 13. Oktobra realizovan je otvoreni trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti”

12. i 13. Oktobra realizovan je otvoreni trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Veoma aktuelna i složena tema propraćena mnogobrojnim primerima iz prakse, različitih delatnosti, dodatno su doprineli tome da učesnici bolje razumeju sveobuhvatan koncept kreditnog rizika kako na individualnom, tako i na portfolio nivou kao i specifičnosti bilansnih pozicija po delatnostima, finansijski pokazatelji posmatrani putem racio brojeva za različite industrijske grane, racio brojevi, benchmarking, peer analysis, korisne informacije iz revizorskih izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja.

Osnovni cilj seminara je bio da omogući učesnicima bolje razumevanje kompleksnog i sveobuhvatnog procesa procene kreditnog rizika, zasnovanog na oceni kvalitativnih i kvantitativnih parametara, kroz brojne, pažljivo selektovane, primere preduzeća koja posluju u različitim industrijskim granama. Apostrofiran je značaj poznavanja industrijskih benchmark-ova, a u cilju adekvatne procene kreditne sposobnosti.

Tokom seminara, učesnici su imali prilike da razumeju i nauče:

  • Strukturu osnovnih finansijskih izveštaja preduzeća
  • Napredne tehnike za analizu finansijskih izveštaja preduzeća
  • Napredne tehnike racio analize
  • Analizu poslovanja preduzeća sa akcentom na generisanju slobodnih novčanih tokova
  • Industrjska analiza i benchmark oredjenih grana
  • Specifičnosti posebnih industrija

Slike u prilogu Vam mogu preneti samo deo izuzetne atmosfere na samom treningu, a veoma visoke ocene kroz povratnu informaciju i evaluaciju održanog treninga idu u prilog tome zašto je ovo jedan od najposećenijih i najtraženijih treninga iz FINNOK “kuhinje”.

Nadamo se da će učesnici kroz valorizaciju svog praktičnog iskustva imati prilike da naučeno znanje i primene, te tako doprinesu kvalitetu i efikasnosti rada u okviru svojih poslovnih sistema.