21. i 22. Septembra realizovan je otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika”

21 i 22. Septembra realizovan je otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Tokom dvodnevnog treninga polaznicima iz različitih banaka, uz vodstvo trenera Nenada Ratkova  koji poseduje više od 15 godina relevantnog radnog iskustva u datom sektoru, omogućeno je dublje razumevanje, prenošenje adekvatnih praktičnih iskustava i unapređenje znanja u sledećim oblastima:

  • Suštinsko razumevanje poslovanja agro-klijenta
  • Na šta je potrebno obratiti pažnju i koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebe/zahtev klijenta, a zatim i adekvatno ocenjena kredita sposobnost klijenta?
  • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
  • Određivanje adekvatnog obezbeđenja (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
  • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
  • Mesta gde se nalaze najvrednije/ključne informacije
  • Upravljanje rizikom u agro-biznisu
  • Specifičnosti agro-analize

Posebna pažnja tokom realizacije treninga posvećena je diskusiji o važnost komunikacije u ukupnom procesu, ulozi bankara u samom procesu, kao i osvrt na to kakvog klijenta želimo u banci.

Bitno za donošenje odluke u finansiranju jeste i saznanje o tome gde se nalaze ključne informacije i kako do njih doći. Zajedničkom razmenom iskustava i mišljenja polaznici su na kraju došli i do zaključaka koji su to uzroci zbog kojih nekim klijentima propada biznis, a neki imaju eksponencijalni rast. Sa svim tim relevantnim informacijama i saznanjima, polaznici ovog kursa su izuzetno zadovoljni otišli sa treninga ne bi li praktično primenili naučeno i time doprineli rastu i razvoju svog poslovnog sistema.